1. Definice pojmů:
  • Provozovatelem serveru (dále jen "provozovatel") se rozumí společnost uvedená v sekci Kontakt, která zajišťuje provoz a správu serveru xShare.cz, případně třetí osoby, které jsou k této funkci pověřeny.
  • Uživatelem serveru (dále jen "uživatel") se rozumí kterýkoliv registrovaný či neregistrovaný uživatel přistupující na webové stránky, přes aplikace nebo jakýmkoliv jiným způsobem na server xShare.cz.
 2. Pravidla užívání:
  • Uživatel souhlasí s dodržováním zákonů a etiky, nesmí používat službu xShare.cz k porušování jakýchkoliv zákonů, především autorských. Uživatel smí nahrávat na server xShare.cz pouze takový obsah, který neporušuje autorský či jiný zákon.
  • Uživatel přebírá plnou zodpovědnost za veškerý obsah, který nahraje na servery xShare.cz. Pokud by došlo díky obsahu nahranému na servery xShare.cz k porušení zákona a provozovateli by díky tomu vznikla škoda či jakákoliv jiná újma (například pokuta, náklady na právní řízení apod.), zavazuje se uživatel takovou škodu v plné výši nahradit provozovateli a to do 14 dnů od oznámení o takovéto škodě či újmě.
  • Uživatel souhlasí s tím, že si provozovatel serveru může ukládat informace, které NEPOSKYTL přímo (např. IP adresu, session ID, identifikaci operačního systému a prohlížeče, rozlišení obrazovky apod.). Tyto údaje slouží především k statistickým účelům či identifikaci uživatele.
  • Uživatel souhlasí s tím, že si provozovatel serveru může ukládat informace, které POSKYTL přímo (např. registrační údaje a jejich případné změny, datum a čas přihlášení, vyhledávané výrazy při hledání apod.). Tyto údaje slouží ke stejným účelům jako v případě předchozího bodu a dále tyto účely rozšiřuje o možnost provozovatele kontaktovat uživatele z důvodu zasílání informačních sdělení komerčního či nekomerčního charakteru a to přímo provozovatelem nebo i třetí stranou až do doby odvolání tohoto souhlasu. Odhlášením může zaniknout uživateli jeho registrace na serveru xShare.cz.
  • Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel může poskytnout jakékoliv údaje třetím stranám a to k jakémukoliv účelu, především pro zasílání obchodních sdělení a to neomezeně.
  • Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel může jeho kontakt sám využívat k zasílání obchodních sdělení a to neomezeně.
  • Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel nakládá s osobními daty v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a dále v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údájů evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR). Rozsah zpracování je uveden v těchto Podmínkách.
  • Uživatel používá server xShare.cz na vlastní nebezpečí. Soubory uložené na serveru od ostatních uživatelů mohou obsahovat viry či jinak škodlivé kódy. Provozovatel v žádném případě neručí za případné škody způsobené takovými soubory.
  • Uživatel souhlasí s tím, že soubory, které odešle na servery xShare.cz, NEJSOU soukromé, ale veřejně přístupné a mohou tak být zobrazeny ostatním uživatelům.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo znepřístupnit či omezit služby, případně zrušit registraci komukoliv a to i bez udání důvodu.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo smazat či pozměnit kterékoliv soubory nahrané uživatelem a to kdykoliv bez předchozího upozornění a bez udání důvodu.
  • Na serverech xShare.cz je ukládán i obsah určený pouze pro dospělé a není vhodný pro děti a mládež do 18 let. Takový obsah smí zobrazit pouze uživatel starší 18 let.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo změnit kdykoliv tyto podmínky užívání. Změnou těchto podmínek se stávají původní podmínky užívání neplatnými a s okamžitou platností je nahrazují nové. Uživatel nemusí být o těchto změnách obeznámen.